Arkivens dag

I Sverige firades Arkivens dag för första gången 1998.  Sedan 2002 firas dagen i hela Norden andra lördagen i november.

Arkivens dag har kommit till för att öka kunskapen om arkiven och för att locka nya besökare.

Varje år brukar ha ett speciellt tema.

2016 års tema var ”Välkommen hem”. Gävles arkiv, bibliotek och museer samlades under samma tak i Kulturhuset (samma hus som Fängelsemuseet). Arkiv Gävleborg visade bland annat material från Fahlstedts byggfirma och Gävle Folkets park. Dessutom visades filmer och filmklipp från Arkiv Gävleborg, Gävle kommunarkiv och Fängelsemuseet.

2015 års tema var ”Gränslöst”. Även då arrangerades en gemensam dag i Gävle, den gången i Rådhuset.Då gjordes en gemensam utställning kring fackföreningsmannen och sångaren Joe Hill och de spår av honom och hans familj som går att hitta i Gävle. Författaren Göran Greider höll vidare en föreläsning om Joe Hill.

Mer om det landsomfattande arrangemanget finns att läsa här: http://www.arkivensdag.nu/