Arkivens dag 


Arkiv Gävleborg uppmärksammade Arkivens dag 2017 med en utställning och programaktiviteter på biblioteket i Söderhamn. Drygt 150 personer besökte oss under de fyra timmar vi hade öppet.

Utställningen visades på biblioteket i ytterligare två veckor. I den visade arkivet bland annat dokument från Söderhamns jultomteförening, LM Ericssons verkstadsklubb och Ingo Johanssons besök i Söderhamn. 

I programmet under dagen ingick dessutom föredrag och visningar om
  • Kvinnornas semesterhem Vadtorp i ljud och bild
  • Skotten i Sandarne 1932. Camilla Larsson, Arkiv Gävleborg
  • Fynd i arkiven. Jan-Olov Nyström, Hälsinglands museum
Hälsinglands museum medverkade liksom forskarföreningen Alir och Sandarne kultur- och historiska förening. 

Arkivens dag uppmärksammades i Sverige för första gången 1998.  Sedan 2002 firas dagen i hela Norden andra lördagen i november. Dagen har kommit till för att öka kunskapen om arkiven och locka nya besökare.

Dagen brukar ha ett landsomfattande och gemensamt tema. 2017 års tema var "Synd och skam". Arkiv Gävleborg valde att avstå från det för att i stället för första gången för första gången arrangera dagen i Söderhamn med ett rent Söderhamns-tema.

2016 års tema var ”Välkommen hem”. Gävles arkiv, bibliotek och museer samlades under samma tak i Kulturhuset (samma hus som Fängelsemuseet). Arkiv Gävleborg visade då bland annat material från Fahlstedts byggfirma och Gävle Folkets park. Dessutom visades filmer och filmklipp från Arkiv Gävleborg, Gävle kommunarkiv och Fängelsemuseet.

2015 års tema var ”Gränslöst”. Även då arrangerades en gemensam dag i Gävle, den gången i Rådhuset. Då gjordes en utställning om fackföreningsmannen och sångaren Joe Hill och de spår av honom och hans familj som går att hitta i Gävle. Författaren Göran Greider föreläste om Joe Hill.

Mer om det landsomfattande arrangemanget finns att läsa här: http://www.arkivensdag.nu/