Årsmötet får vänta

Arkiv Gävleborgs årsmöte skjuts upp tills vidare

Årsmöte ska enligt stadgarna hållas före april månads utgång, men Folkhälsomyndigheten har uppmanat föreningar och företag att avvakta med stämmor och årsmöten på grund av coronapandemin. Arkivets ordförande har därför beslutat att årsmötet ska hållas vid ett senare tillfälle. 

Datum är ännu inte fastställt. Ny kallelse skickas ut när styrelsen fattat beslut om tid och plats. Information kommer också att läggas ut här på hemsidan och på arkivets Facebooksida. 

För frågor eller synpunkter kontakta oss på e-post eller telefon. 
E-postadress: arkivet@arkivgavleborg.se och telefon 026 - 10 88 70.  

Handlingar till årsmötet finns i senaste numret av medlemstidningen ArkivXet som har skickats ut till alla medlemsorganisationer. Det går även att ladda ner härMen observera att uppgifterna om tid och plats för årsmötet inte längre är aktuella.