Primärkällor från Bollnäs kommun

Här hittar du primärkällor med arbetsuppgifter kopplade till källorna från olika tider, platser och föreningar i kommunen. Läs bakgrundsinformationen, klicka på primärkällorna och arbetsuppgifterna och öppna som PDF-filer.
 
Bönehus i Arbrå blir till

Det här köpebrevet är ett bevis på att Missionsföreningen i Arbrå skaffat den mark som de byggde sitt första bönehus på.

Här får du öva dig på att läsa ett handskrivet dokument som är över 130 år gammalt.Nykterhetsförening för barn i Arbrå

I juniorföreningens regler från 1910 står det om vad som krävdes för att få bli medlem och även förbli medlem i nykterhetsföreningen i början på 1900-talet.

Läs även om hur det gick till på de ganska hårt uppstyrda föreningsträffarna.


Lokeldare i Bollnäs 1906
I medlemslistan från Järnvägsmannaförbundet avd 132 kan du undersöka vilka yrken som fanns inom järnvägen 1906, hur gamla medlemmarna var och var de bodde.

Ska kvinnor få rätt att rösta?
Läs om hur frågan om kvinnors rösträtt diskuterades 1917 i ett protokoll från Bollnäs Moderata Kvinnoklubb.