Om Arkiv Gävleborg

Redan på 1930-talet såddes fröet till det som i dag är Arkiv Gävleborg. Då skapades en samling av arkivhandlingar från föreningar i Gävleområdet. Den blev grunden till det länsomfattande arkiv som startades 1978.

Arkivet gick då under namnet Folkrörelsernas arkiv. 2003 ändrades namnet till Arkiv Gävleborg. Samtidigt breddades verksamheten till att omfatta alla typer av enskilda arkivbildare. Hos oss finns nu arkiv från föreningar, företag, gårdar, byar och privatpersoner. Här finns även fotografier, affischer och en stor samling fanor och standar.

Arkiv Gävleborg är en ideell förening. Medlemmar är föreningar, företag och privatpersoner som lämnar sina handlingar hit.

Målet är att bevara arkiv och uppmuntra till att använda dem. Det har hög prioritet för oss att på olika sätt göra samlingarna tillgängliga. Vi erbjuder öppna databaser, forskarservice, generösa öppettider och visningar för allmänhet, föreningar och skolor. 

Arkivets verksamhet finansieras med avgifter och bidrag från länets kommuner, staten och Region Gävleborg.

Arkivet ingår i den så kallade kultursamverkansmodellen och räknas tillsammans med  Länsmuseet Gävleborg och Hälsinglands museum till länets kulturarvsinstitutioner. Varje år tecknar Arkiv Gävleborg en överenskommelse med Region Gävleborg. En förutsättning för att arkivet ska få anslag är att arkivet lever upp till det som sägs i överenskommelsen.

 Arkivets stadgar (PDF-fil)

 Verksamhetsberättelse 2017 (PDF-fil)

Uppdragsöverenskommelse 2018 (PDF-fil)