Medlemskap för privatpersoner

Även som privatperson kan man ha behov av arkivförvaring av t ex ett släktarkiv, gårdsarkiv eller en brevsamling.

Som medlem i Arkiv Gävleborg behåller du ägandeskapet till ditt arkivmaterial och bestämmer vem som har tillgång till det.

Det här får du som medlem:

• Fysisk trygghet – förvaring enligt Riksarkivets normer
• Ordning och reda – ett arkiv som är lätt att hitta i
• Rådgivning – vi hjälper till med dina arkivfrågor
• Forskarservice – arkivet öppnas för forskning (om inte annat beslutats)
• Medlemstidningen arkivXet

Medlemsavgiften för privatpersoner är 110 kr per hyllmeter och år.

Det finns också möjlighet att vara stödjande medlem i arkivet. För valfri summa, minst 100 kr om året, får du vår medlemstidning arkivXet samt stödjer vår verksamhet.

Arkiv Gävleborgs stadgar. (Pdf-fil)

Kongomissionären Hanna Jansson är ett exempel på en person som lämnat ett arkiv efter sig.