Skola och lärande

Kom till oss på kostnadsfritt studiebesök! Vi levandegör historien med primärkällor från länet, sätter källorna i historiska sammanhang och diskuterar historiebruk och källkritik med hänsyn till Skolverkets kunskapskrav.

Använd vårt digitala utbud direkt i klassrummet, fristående eller med färdiga arbetsuppgifter. Här finns kommunvis indelade källor med uppgifter och enklare smakprov på primärkällor.

Kombinera gärna våra digitala resurser med en visning:
Arkivvisning. 60 minuter, max 25 pers/grupp. Vi visar primärkällor.
Visning med arkivlektion. 100 minuter, max 16 pers/grupp. Arkivvisning i kombination med att varje elev får prova på forskning genom att titta i källor och lösa uppgifter.
Temavisning med arkivlektion. 100 minuter, max 16 pers/grupp. Arkivvisning med tema som till exempel demokratins utveckling. Varje elev får prova på forskning genom att titta i källor och lösa uppgifter kopplade till temat.
Arkiv och uppsatsskrivande. 60 minuter, max 16 pers/grupp. För elever som ska skriva uppsats och fördjupning med primärkällor. Vi ger tips och praktisk övning i att söka i vår databas och att välja lämpliga källor och frågeställningar.
Forskardag för elever. För gymnasieskolor utanför Gävle kommun. Hel- eller halvdag med lokal anknytning som skräddarsys tillsammans med läraren.
Inspiration och fortbildning för lärare. Visning med möjlighet till fördjupning i länets historia.