Arkiv och uppsatsskrivande

Visningen riktar sig specifikt till elever som ska göra fördjupningar och skriva uppsats med primärkällor. De har gärna varit på arkiv tidigare och behöver mer handfasta råd, tips och inspiration för sitt arbete.   

Vi går steg för steg igenom hur man söker i arkivets databas, vi diskuterar och ger konkreta tips på typer av källor i arkiv som är speciellt användbara vid uppsatsskrivande. Vi diskuterar lämpliga källor och hur de kan fungera till olika frågeställningar.  

Varje elev får själv prova att hitta fungerande frågeställningar till olika typer av primärkällor. Eleverna berättar för varandra vilka typer av källor de tittat i och vilka frågeställningar som skulle kunna fungera till materialet.

Tid: 60 minuter
Max 16 deltagare per grupp