Arkivuppgifter från länets tio kommuner


Situationer och personer i historien blir synliga i våra unika källor från Gävleborgs län och lyfts fram i våra visningar och arkivlektioner vid studiebesök. Hela vårt utbud hittar du här.  

Som komplement till visningarna har vi tagit fram ett urval primärkällor, som protokoll, brev, matriklar och affischer från olika år och arkiv, med tillhörande arbetsuppgifter. De kan användas för att öva på att läsa, tolka och värdera källor, som lokalhistoriska exempel och för fördjupning.

Dokumenten är ordnade kommunvis och syns i menyn. Läs bakgrundsinformationen och klicka på dokumenten för att öppna som PDF-fil. Här är ett exempel:
 
Kriget engagerade i Ljusdal

Under och efter andra världskriget pågick många aktiviteter i länet för att hjälpa våra hårt drabbade norska och finska grannar. 

I den här årsberättelsen från Ljusdals Röda Korskrets får du veta mer om vad de konkret gjorde under 1944 för att hjälpa till.