Bevara din historia

Det är viktigt - och roligt! - att kunna berätta sin historia. En förutsättning för det är ett välordnat arkiv. Att bevara arkiv handlar om det förflutna, nuet och framtiden.

Har din förening eller ditt företag behov av en säker förvaring? Eller ser fördelar med ordning och reda i handlingarna? Läs mer om medlemskap för föreningar respektive företag här intill. Det går också bra att kontakta oss per telefon 026-10 88 70 eller mejla på arkivet@arkivgavleborg.se

Hör gärna av dig i förväg när du ska lämna in arkivmaterial. Observera att Arkiv Gävleborg endast i undantagsfall tar emot verifikationer. Ta gärna hjälp av våra bevaranderåd här intill. 

Handlingar från organisationer som lagts ner kan arkivet efter överenskommelse ta emot som gåva.