Medlemskap för företag

Ditt företag är en del av ett historiskt sammanhang. Samtidigt är det unikt. Det är viktigt att kunna berätta företagets historia, liksom att hitta rätt information snabbt och enkelt.

Ett arkiv blir snabbt utrymmeskrävande. Genom att bli medlem och lämna materialet till Arkiv Gävleborg löser du förvaringsproblemet. Som medlem äger du fortfarande ditt arkivmaterial och bestämmer vem som har tillgång till det. 

Det här får du som medlem:

  • Fysisk trygghet, förvaring enligt Riksarkivets normer
  • Ordning och reda
  • Rådgivning i arkivfrågor
  • Forskarservice 
  • Medlemstidningen arkivXet
Medlemsavgift för företag, stiftelser och fonder: 400 kr.

Avgiften är 150 kr per påbörjad hyllmeter och år. 
För mer information och medlemshandlingar ring 026-10 88 70 eller kontakta oss per e-post arkivet@arkivgavleborg.se

Läs mer om varför, vad och hur du ska spara i:

Bevaranderåd för företag

 Arkiv Gävleborgs stadgar