Primärkällor från Bollnäs kommun

Här hittar du primärkällor med arbetsuppgifter kopplade till källorna från olika tider, platser och föreningar i kommunen. Läs bakgrundsinformationen, klicka på primärkällorna och arbetsuppgifterna och öppna som PDF-filer.
 
En vulkan i Hanebo?

En nykterhetsförening med namnet Norrlands Vulcan startades 1882 inom IOGT i Hanebo. De ordnade olika aktiviteter som sommarfester och studiecirklar. Ett eget bibliotek hade de också.

Förvärvskatalogen visar vilka böcker som fanns att låna i Vulcans bibliotek.

Bönehus i Arbrå blir till

Det här köpebrevet är ett bevis på att Missionsföreningen i Arbrå skaffat den mark som de byggde sitt första bönehus på.

Här får du öva på att läsa ett handskrivet dokument som är drygt 130 år gammalt.Nykterhetsförening för barn i Arbrå

I juniorföreningens regler från 1910 står det vad som krävdes för att bli medlem i nykterhetsföreningen i början på 1900-talet.

Läs även om hur det gick till på de ganska hårt uppstyrda föreningsträffarna.


Lokeldare i Bollnäs 1906
I medlemslistan från Järnvägsmannaförbundet avd 132 kan du undersöka vilka yrken som fanns inom järnvägen 1906, hur gamla medlemmarna var och var de bodde.

Ska kvinnor få rätt att rösta?
Läs om hur frågan om kvinnors rösträtt diskuterades 1917 i ett protokoll från Bollnäs Moderata Kvinnoklubb.