Primärkällor som rör hela Gävleborgs län

Här hittar du primärkällor med arbetsuppgifter kopplade till källorna från olika tider, platser och föreningar i kommunen. Läs bakgrundsinformationen, klicka på primärkällorna och arbetsuppgifterna för att öppna som PDF-filer.
 
Valet 1936
Undersök vilka partier som fanns och vilka som var deras kandidater. Kön och yrke framgår av valsedlarna. Valets resultat för länets alla kommuner går också att finna i Folkpartiets klippbok.

Arbetarrörelsen i länet 1917
Socialdemokratiska partidistriktet höll reda på medlemsantal och avgifter. I dag kan vi använda källan för att få koll på arbetarrörelsens organisering i hela länet. Var hade partiet sina starkaste fästen?