Primärkällor från Hofors kommun

Här hittar du primärkällor med arbetsuppgifter kopplade till källorna från olika tider, platser och föreningar i kommunen. Läs bakgrundsinformationen, klicka på primärkällorna och arbetsuppgifterna och öppna som PDF-filer.
 
Nyängsgruvan

Mellan Hofors och Torsåker finns området där Nyängsgruvan låg. Den kan ha sitt ursprung i medeltiden. 

Studera Nyängs fina bolagshandling från 1897. Kontoliggaren ger information om inköp av sprängmaterial till gruvdriften.


Demonstrationer

De här affischerna sattes upp i Hofors inför första majdemonstrationer på 30- och 40-talen.

Studera dem och få en känsla av hur det dramatiska världsläget visar sig i Hofors.


Hofors blåsorkester

I verksamhetsberättelsen från 1933 kan du läsa om vad orkestern har gjort under året.

Här finns även föreningens räkenskaper med, jämför gärna kostnaderna med dagens penningvärde.


Tungt för cykelklubb under andra världskriget
Läs årsmötesprotokollet från 1945 om hur andra världskriget drabbar den framgångsrika cykelklubben HCK - Hofors Cykelklubb.

Här får du också öva på att läsa ett längre handskrivet dokument.

Hjälp till Finland efter andra världskriget
Undersök på vilka sätt generösa Hoforsbor genom Fadderorts-kommittén hjälpte krigsdrabbade finska invånare i staden Parkano efter andra världskrigets slut.

I ett roligt brev kan du läsa om hur hjälpen togs emot i Finland 1947, och studera en lista på vad som skickades från Hofors 1948.