Länktips 

Dokument i fokus är vår blogg där vi lyfter fram intressanta exempel på dokument, foton och annat i våra arkiv och samlingar.

Mer om folkrörelsernas historia finns i föreningsarkivens digitala läromedel Folk i rörelse, som innehåller 100 utvalda inskannade arkivdokument om demokrati och folkrörelser i Sverige. 

Landsarkivet i Härnösand har samlat digitaliserade dokument på Arkiven berättar och där finns många dokument från Gävleborgs län.

Ja, må den leva! Demokratin uti hundrade år är en webbplats från Sveriges Riksdag som uppmärksammar demokratins genombrott i Sverige med bland annat en omfattande tidslinje, teman, studiematerial, utställningar och quiz.

Projektet Demokrati100 uppmärksammar rösträttens tillkomst i Sverige på sin hemsida med ett digitalt lärarmaterial.

Mer digitaliserat arkivmaterial avsett för skolan finns på Centrum för Näringslivshistorias Företagskällan, Riksarkivets Arkivnycklar och Stockholms stads Stockholmskällan.

Landsarkivet i Östersund och Föreningsarkivet i Jämtlands län har samlat digitaliserade dokument om Jämtland och exempelvis andra värlskriget på Arkiv och lärande.

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (SKBL) är ett digitalt uppslagsverk som innehåller tusen svenska kvinnors historia. Databasen och lexikonet är en del av KvinnSam - nationellt bibliotek för genusforskning vid Göteborgs universitet.

För internationell historia rekommenderas brittiska National Archives omfångsrika utbildningssidor.