Primärkällor från Nordanstigs kommun

Här hittar du primärkällor med arbetsuppgifter kopplade till källorna från olika tider, platser och föreningar i kommunen. Läs bakgrundsinformationen, klicka på primärkällorna och arbetsuppgifterna för att öppna som PDF-filer.
 
Unga baptister i Gnarp

Redan 1857 bildades en baptistförsamling i Gnarp. Att vara medlem i en frikyrka då kunde vara problematiskt. Enligt svensk lag var det förbjudet att ha religiösa möten utanför statskyrkan.

Baptisterna i Gnarp hade också ungdomsföreningar. Läs mer om dem i stadgarna.

Konsum i Hassela

1912 startades en konsumtionsförening i Hassela. Isidor Strid, Anders Eriksson och andra som var med från starten höll efter ett halvår ett möte som protokollfördes.

Läs mer i protokollet för att få reda på hur diskussionerna gick i lokalfrågan och om vilka varor som skulle säljas i affären.


Storstrejken når Stocka sågverk
Analysera affischen om blockaden på sågen i Stocka 1909.

Undersök syftet och effekterna av blockaden och vem budskapet riktade sig till.


Löner och regler på sågen
Studera lönerna och lokala bestämmelser vid Stocka Sågverk 1907-1909, själva bakgrunden till arbetarnas missnöje som ledde fram till Storstrejken. En konflikt som drabbade sågverks- och pappersmassaindustrin i hela Sverige 1909.

Nyktert i Jättendal
Läs ansökningshandlingen till IOGT logen Dalens Ros i Jättendal 1909. Vilka löften gav den som gick med?

Lär dig mer om en av de största folkrörelserna i Sveriges historia - nykterhetsrörelsen.