Arkivets styrelse 2021

Arkiv Gävleborgs styrelse är sammansatt av representanter från förenings- och näringsliv i länet. Region Gävleborg utser dessutom en ledamot och en ersättare.

Ordinarie
Sinikka Bohlin, Föreningen Norden (ordförande)
Barbro Sollbe, Liberalerna Gävleborg
Ingemar Ahne, Socialdemokraterna Gävle
Jan Hovdebo, RF/SISU Gävleborg
Hans Wahlbom, Gästrike-Hälsinge hembygdsförbund
Håkan Bellander, Mellansvenska handelskammaren
Inger Schörling, Miljöpartiet Gävleborg
Åsa Morberg, utsedd av Region Gävleborg
Conny Persson, Gefle antikvariat

Ersättare
Ann-Helen Persson, Centerrörelsen
Christina Norling, TCO Gävleborg
Peter Ström, Swedbank Gävle
Gun Lundberg, Moderaterna
Lena Åhlander, Socialdemokraterna Gävle
Nils-Gunnar Kempe, utsedd av Region Gävleborg

Valberedning
Gunnar Lindbom, Gävle (sammankallande)
Elisabeth Eriksson, Edsbyn
Carina Holm, Socialdemokraterna

Sinikka Bohlin är arkivets nya ordförande.