Vad ger ett arkivbesök?

Våra visningar ger en konkret upplevelse av historia. I primärkällorna framträder personer och situationer som har skapat vår historia. Historien blev levandet.

Vi belyser hur historia byggs beroende på faktorer som vad som bevaras och historiebruk, hur läsaren väljer att tolka det. Frågor som rör religion, den demokratiska utvecklingen, jämställdhetsarbete och idrottshistoria lyfts fram med hjälp av olika perspektiv som klass och genus. 

Ett arkivbesök ger möjlighet att:
  • öva på att läsa, värdera och tolka olika typer av primärkällor
  • förstå skillnaderna mellan primärkällor och bearbetningar
  • prova på forskningsliknande förhållanden
  • bredda bilden av vad som är historia. Individer och händelser i närmiljön sätts i större sammanhang och speglar förändringar som skett över tid i samhället.